B196 天使貓貓與惡魔 點擊圖片放大
商品名稱:

B196 天使貓貓與惡魔

規格介紹:

黑色天使貓貓詳細圖


白色惡魔貓貓詳細圖

詳細介紹:

尺寸:L、M、S                                                                              
 

品項尺寸價錢編號
 B196 黑色天使貓貓
 打洞紙袋

L  長23.8x側10.5x高32cm1包/12個/特價240506-1
M 長17.5x側8x高26.5cm1包/12個/特價173506-2
S 長12.4x側6x高16.5cm1包/12個/特價115506-3
 B196 白色惡魔貓貓
 打洞紙袋

L  長23.8x側10.5x高32cm1包/12個/特價240505-1
M 長17.5x側8x高26.5cm1包/12個/特價173505-2
S 長12.4x側6x高16.5cm1包/12個/特價115505-3

※因拍攝及螢幕會略有色差,故圖片僅供參考,顏色請以實際收到的商品為準※

打洞禮品紙袋尺寸.png