E61 花羽蒔光-灰藍 點擊圖片放大
商品名稱:

E61 花羽蒔光-灰藍

規格介紹:

花羽蒔光詳細圖

詳細介紹:

平口紙袋:G4K、8K、16K                                                        

品項尺寸價錢編號
 E61 花羽蒔光(灰藍)平口紙袋

G4K  寬20.8x長28.5cm1包/100入±2%/270元3-21304188
8K
寬18.7x長24.8cm1包/100入±2%/150元3-21208188
16K寬12.5x長17.8cm  1包/100入±2%/80元3-21216188 

※因拍攝及螢幕會略有色差,故圖片僅供參考,顏色請以實際收到的商品為準※

平袋尺寸.png

平口紙袋尺寸總覽