x125 泉榮派盒 點擊圖片放大
商品名稱:

x125 泉榮派盒

詳細介紹:

成型後內徑尺寸:長x寬x高

泉榮黑色派盒1號      8*8*2.5CM            包/5個$30

泉榮黑色派盒2號    10.5*9*3.7CM         包/5個$35

泉榮黑色派盒3號    14*11.8*4CM          包/5個$50

泉榮黑色派盒4號    16.9*14.9*4.3CM    包/5個$60

----------------------------------------------------------------------

泉榮牛皮派盒1號      8*8*2.5CM            包/5個$30

泉榮牛皮派盒2號    10.5*9*3.7CM         包/5個$35

泉榮牛皮派盒3號    14*11.8*4CM          包/5個$50

-----------------------------------------------------------------------

泉榮金色派盒1號      8*8*2.5CM            包/5個$35(美術紙)

泉榮金色派盒2號    10.5*9*3.7CM         包/5個$40

泉榮金色派盒3號    14*11.8*4CM          包/5個$60

泉榮金色派盒4號    16.9*14.9*4.3CM    包/5個$70

-----------------------------------------------------------------------

泉榮白色派盒1號      8*8*2.5CM            包/5個$35 (美術紙)

泉榮白色派盒2號    10.5*9*3.7CM         包/5個$40

泉榮白色派盒3號    14*11.8*4CM          包/5個$60

泉榮白色派盒4號    16.9*14.9*4.3CM    包/5個$70

泉榮白色派盒6號    29*20*3CM              包/5個$90