V30 有紅線PE夾鍊袋(由任袋)   點擊圖片放大
商品名稱:

V30 有紅線PE夾鍊袋(由任袋)  

詳細介紹:

V30 有紅線PE夾鍊袋(由任袋) -(仁)

註尺寸:寬*長

小包裝   00號(3.2*4cm) 單價$10   包/100個   箱/20000個/特價1500

大包裝   00(3.5*4cm) 單價$40   /500  /20000/特價1200

0(4*6cm)    單價$9    /100  /20000/特價1350

 

1(5*7cm)    單價$10    /100  /15000/特價 1125

 

2(6*8.5cm)   單價$12   /100個 箱/12000/特價 1080

 

3(7*10cm)   單價$15   /100  /10000/特價1200

 

4(8.5*12cm) 單價$19    /100  /6000/特價855

 

5(10*14cm)  單價$24   /100  /5000個/特價900

 

6(12*17cm)  單價$33   /100  /4000個/特價990

 

7(14*20cm)  單價$44   /100  /3000/特價 990

 

8(17*24cm)  單價$62   /100  /2000/特價 930

 

9(20*28cm)  單價$85   /100  /1500/特價 956

 

10(24*34cm) 單價$120  /100  /1000/特價900

 

11(28*40cm) 單價$170  /100  /700/特價893

 

12(34*45cm) 單價$220  /100  /600個/特價990

袋袋相傳調整107/07/30

 

厚度----0.04

 

以上為普通無防漏夾鍊袋,建議只要裝固體就好

如要裝液體,此款不保證不會漏,

可另外訂有防漏的夾鍊袋

請電話來電洽尋 張先生